Beached at my breast (I am water)

På dækket af Svartlöga er “galionsfiguren uden sit skib” materialiseret i en 4 meter lang udgave af sig selv. Modelleret i et androgynt-naivt udtryk der knytter an til historiske træudgaver af stævnfigurer, overpøser skulpturen dækket med vand fra munden.

Styrofoam, cement, pigment, PVC slange, vand.

Kropsligt insisterende lægger den udspændt på tværs af dækket og materialiserer vandet.

 Skulpturen pumper vandet op fra havet, bliver ét med det og kaster det efterfølgende ud af munden op på dækket, så det igen bliver hav.